Over Getijdencentrale Waddenzee

Getijdencentrale Waddenzee is een projectontwikkelaar en -exploitant die duurzame zee-energie wil produceren in en voor het Waddengebied. Het is opgericht door SeaQurrent, een Fries bedrijf dat een technologie ontwikkelt voor productie van duurzame zee-energie uit getijdenstromingen. Hiermee kunnen de Waddeneilanden en Noordelijke kustregio 365/24/7 worden voorzien van elektriciteit.

De Waddenzee is een uniek gebied. Een landschap dat gekenmerkt wordt door vergezichten, ruimte, het strand, de zee, het getij en daardoor altijd in beweging is. Geliefd en bezocht door velen. Een gebied met natuurlijke schoonheid van wereldklasse. Maar daardoor ook een kwetsbaar gebied, waarin natuur, economische ontwikkeling en toerisme samenkomen. Het bewaren van een goede balans is essentieel voor de instandhouding van dit unieke gebied.

Niet in de laatste plaats wordt in het bijzonder de Waddenzee bedreigt door de gevolgen van klimaatverandering. Een snelle stijging van de zeespiegel zou het einde kunnen betekenen van het unieke karakter van het gebied, het droogvallen van het Wad en dus een grote ecologische impact kunnen hebben.

De Waddeneilanden hebben daarom bij uitstek belang bij de verduurzaming van de energiehuishouding en willen hierin voorop lopen.

Getijdencentrale Waddenzee wil een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de Waddeneilanden en streeft ernaar om dit samen met anderen, met de eilanders en inwoners uit de kustregio te doen.

Wilt u mee doen? Heeft u een vraag? Neem dan contact op.