De zee, duurzame energiebron

Het basisprincipe van ‘winning van kinetische energie uit water’ is eenvoudig. Men plaatst een apparaat in het stromende water, welke de kinetische energie ‘vangt’. En in een volgende stap wordt deze gevangen kinetische energie omgezet in de gewenste energievorm, veelal elektriciteit.

Elektriciteit uit stromend water halen is dus niet nieuw, dit wordt al sinds eeuwen gedaan, met name in rivieren. De zee is een andere grote onuitputtelijke bron van energie. Door de invloed van de maan wisselen eb en vloed elkaar continu af. Dit gaat gepaard met een enorme waterverplaatsing. Het water in de zeeën en oceanen stroomt continu en is een zeer betrouwbare duurzame energiebron. Op veel plekken op aarde is de snelheid van deze getijdenstroming dusdanig dat hier energie uit gewonnen kan worden. Het Waddengebied kent zulke plekken in de stroomgeulen tussen de eilanden.

De hoeveelheid energie die uit getijdenstroming gewonnen kan worden is afhankelijk van de stroomsnelheid van het water (harder = meer energie) en het oppervlakte geoogst kan worden (meer oppervlakte voor oogsten = meer energie).

SeaQurrent ontwikkeld een technologie, de TidalKite™ een onderwatervlieger die slim gebruik maakt van deze principes.