De technologie, de TidalKite Power Plant™

De meest bekende manier om zee energie te winnen, is door gebruik te maken van getijdenturbines. Een getijdenturbine werkt net zoals een windturbine, alleen dan onderwater. Deze werken pas optimaal bij een stroom snelheid van 2,5 m/s of hoger . In Nederland is de toepassing van deze getijdenturbines daardoor beperkt, alleen in spuisluizen en kustwaterwerken zoals de Oosterscheldedam stroomt het water snel genoeg om betaalbare elektriciteit te kunnen produceren.

Nieuwe aanpak vereist voor zee energie uit ondiep en langzaam stromend water, zoals in de Waddenzee

In de stroomgeulen tussen de Waddeneilanden stroomt het water ‘slechts’ tot maximaal 2,0 m/s en de zee is er relatief ondiep, zo’n 20 tot 40 meter. Deze stromingscondities vereisen daarom een radicaal nieuwe technologie om betaalbare zee energie te kunnen winnen. SeaQurrent ontwikkelt de TidalKite™, een onderwatervlieger die uit meerdere vleugels bestaat. Één vlieger heeft een veel grotere reikwijdte (zeker in ondiep water) dan turbines en kan daardoor een groter oppervlakte dekken. Zo kan efficiënt getijdenenergie gewonnen worden uit ondiep en langzaam stromend water, zoals in de Waddenzee.

Eén TidalKite heeft een vermogen van 500kW en kan genoeg elektriciteit opwekken voor maximaal 700 gezinnen. (Dit verschilt per locatie, afhankelijk van de variatie in stroomsnelheid). De TidalKite produceert het hele jaar door elektriciteit, en is niet (zoals zon of wind) afhankelijk van het onvoorspelbare weer en/of seizoen variaties.